Logo

PageRank wpisów:
PR 7
1%
PR 6
1%
PR 4
1%
PR 3
13%
PR 2
18%
PR 1
10%
PR 0
56%
  • ilość kategorii: 12
  • ilość podkategorii: 373
  • ilość wpisów: 136
  • oczekujących wpisów: 11080
  • gości on-line: 23
Preview by Thumbshots.com


free counters

Flag Counter

SEOpiksele FREE
www.proste.coPowiadamiacz

Powiadom kumpla o moim serwisie!Jak dodać wpis?


Stron? dodaje si? do katalogu w nast?puj?cy sposb, nale?y wej?? do odpowiedniej kategorii g?wnej, a nast?pnie przej?? do w?a?ciwej podkategorii, je?eli taka nie wyst?puje mo?na j? doda?. Po wej?ciu do podkategorii nale?y poda? adres zg?aszanej witryny. Tytu?, opis i s?owa kluczowe zostan? automatycznie pobrane, mo?na je zmieni? przed dodaniem witryny.


Dodanie podkategorii oraz strony jest zabezpieczone tokenem sk?adaj?cym si? z liter i cyfr, ktre nale?y przepisa? do odpowiedniego pola.


Ka?d? witryn? mo?na doda? maksymalnie do 3 podkategorii.


Odbiorcy ktrzy umie?cili wpisy w katalogu www.seo.mijuzik.pl automatycznie:


wyra?aj? zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883),

wyrazi? zgod? na otrzymywanie informacji handlowych ?rodkami komunikacji elektronicznej. Nie zgadzasz si? nie umieszczaj wpisu w naszym serwisie.

Reklama

Zawsze znajdziemy miejsce
     dla PRZYJACI?,
ktrzy dodadz? wpis swojej
strony do naszego katalogu
i umieszcz? link zwrotny.
SEO.mijuzik.pl Zapraszamy.
Wpisy z linkami zwrotnymi
premiujemy umieszczeniem
w zamkni?tym katalogu!Wpisy z linkami zwrotnymi wy?wietlane s? w dziale: PRZYJACIELE KATALOGU -----------------------------------
Katalog powsta? 02.08.2010
nowy skrypt postawiono
po atakach spambotw
25.03.2013 ...proste.co

proste.co
katalog.proste.co
katalog.mijuzik.pl
Partnerzy:
"For you for free Groups"


Reklama
PRZELEWY INTERNETOWEWOLNE TRE?CI
STREFA XXX

Reklama


CEX.io

LINKI ZWROTNE
---------------------
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONAMiner


REKLAMA, PARTNERZY, POLECAMY