Logo

PageRank wpisów:
PR 7
1%
PR 6
1%
PR 4
1%
PR 3
13%
PR 2
18%
PR 1
10%
PR 0
56%
 • ilość kategorii: 12
 • ilość podkategorii: 373
 • ilość wpisów: 136
 • oczekujących wpisów: 11309
 • gości on-line: 8
Preview by Thumbshots.com


free counters

Flag Counter

SEOpiksele FREE
www.proste.coPowiadamiacz

Powiadom kumpla o moim serwisie!Regulamin:
Regulamin katalogu "seo.mijuzik.pl Katalog dobrych stron":

Regulamin:

Regulamin katalogu "Katalog stron www.seo.mijuzik.pl":


Proponowana witryna musi by? prawid?owo i dok?adnie opisana. Co oznacza, ?e tytu? strony nie mo?e sk?ada? si? z wymy?lnych znaczkw jak rwnie? samych s?w kluczowych.


Nie dodajemy witryn:

stron w budowie

podstron ( adres strony jest automatycznie zmieniany na adres strony g?wnej )

stron pornograficznych

niezgodnych z prawem

propaguj?cych nienawi?? i przemoc

aliasw i dodatkowych domen stron ju? znajduj?cych si? w katalogu


Dodajemy witryny:

tylko warto?ciowe strony ( ocena subiektywna moderatora )

tylko do 3 podkategorii


Redakcja katalogu zastrzega mo?liwo?? zmiany tytu?u lub opisu strony. Zg?oszenia napisane niedbale (np. tytu?y lub opisy b?d?ce list? s?w kluczowych) s? automatycznie odrzucane.Informacje:

gar?? informacji o katalogu "Katalog stron www.seo.mijuzik.pl:


* ilo?? kategorii: 12

dodawanie w?asnych kategorii jest zablokowane

* ilo?? podkategorii okre?lona na stronie

mo?na dodawa? w?asne podkategorie

* ilo?? wpisw

mo?na sugerowa? w?asne wpisy

w ilu podkategoriach okre?lona na stronie

* go?ci on-line okre?lona na stronie

* linki bezpo?rednie: tak, bezpo?rednie

* rel="nofollow": nie, wy??czone


Odbiorcy ktrzy umie?cili wpisy w katalogu www.seo.mijuzik.pl automatycznie:


wyra?aj? zgod? na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883),

wyrazi? zgod? na otrzymywanie informacji handlowych ?rodkami komunikacji elektronicznej.


Niniejszy Za??cznik NR.1,
jest integraln? cz??ci? Regulaminu ?wiadczenia us?ug Portalu www.seo.mijuzik.pl Akceptacja Regulaminu oznacza akceptacj? Za??cznika.
Do Za??cznika maj? zastosowanie wszystkie przepisy Regulaminu.
Serwis Us?ugodawcy mo?e wykorzystywa? ciasteczka (Cookies), ktre s?u?? identyfikacji przegl?darki U?ytkownika podczas korzystania ze strony Us?ugodawcy, aby Us?ugodawca widzia?, jak? stron? wy?wietli? U?ytkownikowi. Ciasteczka pozwalaj? tak?e dostosowywa? us?ugi i tre?ci do indywidualnych potrzeb i preferencji U?ytkownikw, jak rwnie? s?u?? do opracowywania oglnych statystyk dotycz?cych korzystania przez U?ytkownikw z Serwisu
Mo?esz okre?li? warunki wykorzystywania ciasteczek jak i ca?kowicie wy??czy? opcj? pozwalaj?c? na zapisywanie plikw cookies korzystaj?c z ustawie? swojej przegl?darki internetowej. Wy??czenie w przegl?darce internetowej opcji pozwalaj?cej na zapisywanie plikw cookies zasadniczo nie uniemo?liwia korzystania z Serwisu, mo?e jednak spowodowa? pewne utrudnienia.
Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Twoim telekomunikacyjnym urz?dzeniu ko?cowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz?dzeniu. Ciasteczka nie zawieraj? ?adnych danych osobowych.

Regulamin znajduje si? na tej stronie.
Korzystanie ze strony www.proste.co jednoznacznie okre?la akceptacj? regulaminu w ca?o?ci.
Nie zgadzasz si?, nie umieszczaj wpisu w naszym serwisie.
Informacje:
Garść informacji o katalogu "seo.mijuzik.pl Katalog dobrych stron":
 • ilość kategorii: 12
  dodawanie własnych kategorii jest zablokowane
 • ilość podkategorii: 373
  można sugerować własne podkategorie
 • ilość wpisów: 136
  można sugerować własne wpisy
  w ilu podkategoriach: 3
 • gości on-line: 8
 • linki bezpośrednie: tak, bezpośrednie
 • rel="nofollow": nie, wyłączone
 • link zwrotny: tak, nieobowiązkowy
Modyfikacje otwarty mini mod v2.0:
 • linki SEO-URL: tak, włączone
 • lokalne tagi: tak, włączone
 • globalne tagi: tak, włączone
 • linki anchor-text: tak, włączone
 • dodatkowe kategorie: tak, włączone
 • pobieranie treści strony: nie, wyłączone
 • parser RSS: nie, wyłączone
Reklama

Zawsze znajdziemy miejsce
     dla PRZYJACI?,
ktrzy dodadz? wpis swojej
strony do naszego katalogu
i umieszcz? link zwrotny.
SEO.mijuzik.pl Zapraszamy.
Wpisy z linkami zwrotnymi
premiujemy umieszczeniem
w zamkni?tym katalogu!Wpisy z linkami zwrotnymi wy?wietlane s? w dziale: PRZYJACIELE KATALOGU -----------------------------------
Katalog powsta? 02.08.2010
nowy skrypt postawiono
po atakach spambotw
25.03.2013 ...proste.co

proste.co
katalog.proste.co
katalog.mijuzik.pl
Partnerzy:
"For you for free Groups"


Reklama
PRZELEWY INTERNETOWEWOLNE TRE?CI
STREFA XXX

Reklama


CEX.io

LINKI ZWROTNE
---------------------
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONA
STRONA , STRONA , STRONAMiner


REKLAMA, PARTNERZY, POLECAMY